Menu

Leden

Nippon Judo Achterhoek is een judoclub van iedereen! Naast de sportieve ambities hebben gezelligheid en het 'vertrouwde clubgevoel' een hoge prioriteit!

Op deze pagina vinden alle leden van Nippon Judo Achterhoek de benodigde informatie.

Twee keer per jaar worden er bij Nippon Judo Achterhoek judo-examens georganiseerd. De judoka's laten op zo'n examen zo goed mogelijk zien wat ze geleerd hebben. Hoe verder je komt, hoe donkerder de kleur van de slip en band. Iedereen begint met de witte band. Kinderen kunnen op deze band slippen halen en na verloop van tijd een nieuwe 'hogere' band behalen. Volwassenen doen minder vaak examen. Zij doen alleen maar band-examens.

Wilt u weten welke vaardigheden en technieken jij moet beheersen op het judo-examen? De examengids is hier te downloaden.
De Puntencompetitie is een oefencompetitie voor alle beginnende judoka's van Nippon Judo Achterhoek. Het opdoen van wedstrijdervaring in een bekende omgeving, is het voornaamste doel. Voor de jongste judoka's is de competitie een leuke en ontspannende manier om de wedstrijdregels te leren en om de geleerde technieken in een echte wedstrijd proberen toe te passen. Een uitgebreide uitleg en hoe u kunt inschrijven vindt u in downloads.

Een uitgebreide uitleg en hoe u kunt inschrijven is hier te downloaden.
Voor deelname aan de toernooien word je uitgenodigd door de trainer door middel van een inschrijfformulier. Deze worden uitgedeeld tijdens de lessen of krijg je toegestuurd via de mail. Let er op dat je lid moet zijn van Judo Bond Nederland om deel te kunnen nemen aan de toernooien. Dit geldt niet voor de puntencompetitie.

De wedstrijdagenda is hier te downloaden.
Nippon Judo Achterhoek heeft een eigen sportkledinglijn. Alles is te bestellen via het bestelformulier. Zoekt u iets wat er niet tussen staat of wilt u graag iets persoonlijks op de kleding gedrukt hebben? Vraag naar de mogelijkheden; info@nipponjudo.nl
Om judoka's goed te kunnen begeleiden op toernooien en stages werken wij met een zorgvuldig gekozen coachteam. Het positief coachen van jeugd in de sport is van groot belang.
Nippon Judo Achterhoek heeft een samenwerking met fysiotherapeuten en diëtisten. Door deze samenwerking wordt de drempel om gebruik te maken van deze faciliteiten voor onze sporters minder groot. Zeker voor de wedstrijdjudoka's is een goed voedingspatroon en een juiste en snelle medische begeleiding een absolute must. Door een strakke communicatie tussen trainer en begeleiders wordt de kwaliteit van de begeleiding verhoogd.. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u mailen naar; info@nipponjudo.nl
Nippon Judo Achterhoek is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (Clubcode D6JN38S). De Judo Bond Nederland (JBN) is de landelijke organisatie die de belangen behartigd voor alle aangesloten clubs en individuele leden voor judo, jiu jitsu en aikido. De JBN organiseert toernooien op alle verschillende niveaus, verzorgt de opleidingen en bijscholingen voor scheidsrechters en biedt talenten de mogelijkheid de top van het judo te bereiken.

Waarom zou je lid worden als je niet aan wedstrijden mee doet? Dit is zonder twijfel de meest gestelde vraag. Voor velen is de JBN een organisatie die uitsluitend actief is in het organiseren van wedstrijden. De JBN kan en doet echter nog veel meer. Feitelijk is de wedstrijdorganisatie slechts een klein onderdeel.

De graduaties (slippen, banden en dan-graden) zijn onlosmakelijk met judo en jiu jitsu verbonden. Elke les werkt toe naar het behalen van de volgende graduatie. Voor leden van de JBN worden de graduaties officieel geregistreerd. Elk lid ontvangt een eigen paspoort waar alle behaalde graduaties in vermeld staan.

Plezier in de sport is één van de belangrijkste redenen om te blijven sporten. Hierbij is het belangrijk dat de lessen worden gegeven door goed opgeleide leraren. Hierdoor worden de lessen niet alleen leuker maar ook veiliger. De JBN verzorgt jaarlijks opleidingen voor judo/jiu jitsu/aikido leraren op verschillende niveaus. De JBN heeft een aansprakelijkheidsverzekering waar alle leden van de JBN een beroep op kunnen doen in het geval er wat mocht gebeuren tijdens de judoles.

Tot slot verstrekt de JBN informatie over alles wat te maken heeft met judo/jiu jitsu/aikido, heeft het een eigen website (www.jbn.nl) met het laatste nieuws en een webshop, biedt het ondersteuning aan de aangesloten verenigingen en sportscholen middels verenigingsadviseurs en streeft naar continue verbetering van kwaliteit en aanbod door het aanvragen en uitvoeren van projecten samen met de aangesloten clubs en leden.

Kortom, genoeg redenen om je sport, je club en de JBN te ondersteunen!

Meld je nu aan als lid van de JBN. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via de vereniging. Aanmelden kan ook via de website van de JBN (www.jbn.nl).
Nippon Judo Achterhoek is in gesprek met verschillende judoscholen in de omgeving Achterhoek. Wij denken elkaar sterker te kunnen maken door samen te werken. Door kruisbestuiving leren de judoka's van elkaar maar zeker ook de judoleraren. Een win-winsituatie.
De cursusduur wordt stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging dient minimaal 1 volle maand voor het einde van de nieuwe betaalperiode ontvangen te zijn. Ook over de opzegtermijn is lesgeld verschuldigd. Indien de opzegtermijn niet wordt nageleefd is over het volgende termijn lesgeld verschuldigd. Het niet meer op de les verschijnen houdt geen opzegging in.

Een opzegging dient voorzien te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de judolessen van de cursist bij NIPPON JUDO ACHTERHOEK beëindigd zullen worden. Opzeggingen middels e-mail worden niet geaccepteerd.
Peuterjudo is een bewegingsvorm die speciaal is ontwikkeld door Nippon Judo Achterhoek voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Daarnaast is peuterjudo niet alleen de voorloper van jeugdjudo, het is een ideale voorbereiding voor jonge kinderen op elke andere sport. In de 45 minuten durende les ontwikkelen de kinderen spelenderwijs zowel psychomotorische als sociale vaardigheden. Voorbeelden van psychomotorische oefeningen zijn rennen, springen, rollen, vallen, duwen, trekken, etc. Door Judo gerelateerde oefenstof leren de kinderen om te gaan met fysiek contact. De kinderen leren hierdoor beter voor zichzelf op te komen of juist rekening te houden met andere kinderen. Omdat de kinderen alles met elkaar en naast elkaar doen, gaan ze ook ervaren wat samenwerken is. De kinderen krijgen deze lessen in een vorm die aansluit op hun belevingswereld. Samenvattend kan men zeggen dat dit een sociaal-gezonde wijze van sporten is waarin faalangst en verlegenheid weggenomen wordt, dit bevordert het zelfvertrouwen.
© 2024 Nippon Judo